Wykrój spodni

Wykrój spodni.

Najpierw wykreśla się podstawową siatkę kroju przedniej i tylnej części nogawki, a następnie kontury form.

Jest to przykład spodni na typową figurę o wzroście 115 cm, obwodzie pasa 57 cm i obwodzie bioder 66 cm.

Za wskaźnik procentowy długości spodni wzięto 60% dla wszystkich wzrostów, nie zmieniając go dla dzieci młodszych, gdyż nadmiarem tkaniny w długości nogawek można zwiększyć zakład u dołu, co przy szybkim wyrastaniu małych dzieci da dodatkowe możliwości przedłużania nogawek (na wzrost do 105 cm wskaźnik powinien wynosić 58%, a na wzrost od 110 do 120 cm — 59%, od wzrostu zaś 125 cm wzwyż — 60%).

Rysunek. Siatka kroju i kontury formy połowy spodni podstawowych na figurę o wzroście 115 cm, obwodzie bioder 66 cm, obwodzie pasa 57 cm, długości spodni 69 cm (60% wzrostu): a — przód jednej nogawki, b — tył jednej nogawki.

Przód nogawki (rysunek a). Około 12—15 cm od lewego górnego rogu arkusza papieru obrać punkt 1 i wykreślić kąt prosty z wierzchołkiem w tym punkcie. Pozioma przyprostokątna będzie stanowiła linię pomocniczą pasa, pionowa zaś linię środka nogawki.

Na linii środka nogawki odmierzyć:

1—2 — długość spodni = 60% wzrostu = 69 cm (lub według miary zdjętej z figury),

1—3 — głębokość podkroju kroku = 10% sumy miar wzrostu i obwodu bioder = 18 cm,

1—4 — długość spodni do kolan = 34% wzrostu = 39 cm.

Przez punkty 3, 4 i 2 przeprowadzić proste prostopadłe do linii środka nogawki. Będą to:

— przez punkt 3 — linia głębokości podkroju kroku,

— przez punkt 4 — linia kolan,

— przez punkt 2 — linia dołu spodni.

Na linii pasa przedłużonej od punktu 1 w lewo odmierzyć:

1—5 — szerokość góry nogawki ku przodowi — 12,5% obwodu pasa = 7 cm, 1—6 = 1—5 (ewentualnie plus 3 cm na fałdkę),

1—7 — luz na fałdkę == 3 cm (miara stała).

Na linii głębokości podkroju kroku od punktu 3 w obie strony odmierzyć:

3—8 — szerokość ku przodowi przedniej części nogawki na wysokości kroku = = 16% obwodu bioder = 10,6 cm,

3—9 — szerokość do boku przedniej części nogawki na wysokości kroku = 16% obwodu bioder =10 6 cm,

8—10 — odcinek pomocniczy do podkroju kroku = 1/3 odcinka 3—8 = 3,5 cm.

Od punktu 10 w górę odmierzyć odcinek pomocniczy:

10—11 = 8—10.

Na linii dołu spodni od punktu 2 w obie strony odmierzyć:

2—12 — połowa szerokości przodu nogawki w dole, np. 10% obwodu bioder = 6,6 cm,

2—13 = 2—12.

Od punktu 2 w górę odmierzyć:

2—2a — skrócenie przodu nogawki = 1 cm (miara stała).

Na powstałej w ten sposób siatce kroju wykreśla się kontury formy przodu nogawki po prostej 5—1—7—6, dalej po prostych 6—9 i 9—13 (która przetnie się z linią kolan w punkcie 15), łącząc łukiem punkty 13—2a—12, po prostej 12—8 (która przetnie się z linią kolan w punkcie 14), dalej łącząc łukiem wklęsłym punkty 8—11 i zamykając kontury formy prostą 11—5.

Tył nogawki (rysunek b). Około 20 cm od lewej krawędzi arkusza papieru oznaczyć punkt 1 i wyprowadzić z niego prostą pionową w dół. Będzie to linia środka tylnej części nogawki.

Na linii środka nogawki odmierzyć:

1—2 —długość spodni = 60% wzrostu = 69 cm (lub według miary zdjętej z figury zgodnie z wymiarem 1—2 na przedniej części nogawki),

1—3 — głębokość podkroju kroku = 10% sumy miar wzrostu i obwodu bioder = 18 cm (zgodnie z wymiarem 1—3 na przedniej części nogawki),

1—4 — długość spodni do kolan = 34% wzrostu = 39 cm (zgodnie z wymiarem 1—4 na przedniej części nogawki).

Przez punkty 1, 3, 4 i 2 przeprowadzić proste prostopadłe do linii środka nogawki; będą to:

— przez punkt 1 — linia pasa,

— przez punkt 3 — linia głębokości podkroju kroku,

— przez punkt 4 — linia kolan,

— przez punkt 2 — linia dołu spodni.

Na pomocniczej linii pasa odmierzyć:

1—5 — szerokość tyłu nogawki do boku = 28% obwodu pasa = 16 cm,

1—6 — szerokość tyłu nogawki ku przodowi = 6% obwodu pasa = 3,4 cm.

Na linii głębokości podkroju kroku odmierzyć:

3—7 — szerokość do boku tylnej części nogawki na linii głębokości podkroju kroku = 23% obwodu bioder = 15,3 cm,

3—8 = 3—7,

3—9 — odcinek pomocniczy = 10% obwodu bioder = 6,6 cm,

9—10 — odcinek pomocniczy do podkroju kroku = 1/2 odcinka 8—9 = 3—8 minus 3—9, wszystko razem dzielone przez dwa = 15,3 cm minus 6,6 cm, wszystko razem dzielone przez dwa = 8,7 cm : 2 = 4,35 cm.

Z punktu 9 przez punkt 6 wykreślić prostą i odmierzyć na niej:

6—11 — podwyższenie tyłu = 5% obwodu bioder = 3,3 cm,

9—12 — odcinek pomocniczy podkroju kroku = 25% odcinka 1—3 = 4,5 cm.

Z punktu 11 do punktu 5 wykreślić podwyższoną linię pasa i odmierzyć na niej :

5—13 — odległość od boku do środka zaszewki w pasie = 12,5% obwodu pasa = 7,1 cm,

13—14 — odcinek prostopadły do podwyższonej linii pasa = 1/3 odcinka 1—3 = 6 cm,

15—16 — szerokość zaszewki = 5% obwodu pasa = 2,9 cm.

Na linii dołu od punktu 2 odmierzyć:

2—17 — połowa szerokości tyłu nogawki w dole = np. 12% obwodu bioder =  7,9 cm,

2—18 = 2—17,

2—2a = odcinek odmierzający podłużenie tyłu nogawki w dole = 1 cm (miara stała).

Połączyć prostą punkty 17—8; przetnie ona linię kolan w punkcie 19. Na jej odcinku 8—19 odmierzyć:

8—8a — pogłębienie podkroju kroku = 1 cm (miara stała).

Na linii kolan odmierzyć:

4—20 = 4—19.

Na powstałej siatce kroju rysuje się kontury formy tyłu nogawki po prostych 11—15, 15—14, 14—16, 16—5, 5—7, 7—20—18, łącząc łukiem wypukłym punkty 18—2a—17, po prostej 17—19—8a, łącząc łukiem wklęsłym punkty 8a—10—12 oraz po prostej 12—6—11.