Siatka kroju

Siatka kroju.

Siatka kroju jest jakby rusztowaniem, na którym osadza się formę danej części odzieży. Badania antropometryczne wykazały, że sylwetka ludzka zachowuje określone proporcje, czyli że pomiędzy poszczególnymi pomiarami zachodzą określone zależności. Pozwala to na podstawie zdjętych miar obliczyć miary …