Zdejmowanie miary

Zdejmowanie miary.

Sylwetka dziewcząt i chłopców aż do wchodzenia ich w okres dojrzewania nie wykazuje większych różnic, toteż zdejmowanie miar u jednych i drugich odbywa się tak samo. Dotyczy to zarówno miar podstawowych, jak i kontrolnych, a także wyliczania miar …