Bluzka wcięta

Bluzka wcięta. Na bluzkę wciętą opracowuje się formę tyłu i przodu.

Tył. Formę tyłu bluzki wciętej (rysunek a) rysuje się na siatce kroju, której konstrukcję opisano wcześniej z uwzględnieniem oczywiście odpowiednich wymiarów, zmniejszając jednak szerokość tyłu do 20% obwodu …