Sukienka wcięta nie odcinana

Sukienka wcięta nie odcinana.

Sukienki wcięte, blisko ciała, ładnie wyglądają dopiero na figurach uformowanych, z zaznaczonym biustem. Na figurach dziecięcych lepiej prezentują się sukienki całkiem luźne lub tylko lekko wcięte, do których wykonanie form omówiono wyżej.

Rysunek. Sposób wykorzystania formy bluzki wciętej na figurę z biustem do wykonania formy sukienki nie odcinanej wciętej na figurę z biustem: a — tył, b — przód.

Formę sukienki jednolitej wciętej na figurę z biustem (rysunek) wykonuje się podobnie jak formy sukienek poprzednio opisane, czyli odpowiednio przedłużając formy tyłu i przodu bluzki, tym razem wciętej.

Na siatce kroju tyłu przedłużyć linię środka i odmierzyć:

2—22 — zadecydowaną długość sukienki od pasa do jej dołu = 60 cm.

Z punktu 22 wyprowadzić prostopadłą do linii środka tyłu i odmierzyć na niej: 22—23 — szerokość dołu sukienki nie rozszerzonej = szerokości formy w biodrach.

Połączenie punktów 7a—15a—23 stanowi linię szwu bocznego od pasa w dół sukienki nie rozszerzanej w dole. Można jej dół nieco poszerzyć, przesuwając punkt 23 na zewnątrz siatki, a wtedy:

15a—23 = 15a—23a.

Połączenie punktów 14—22—23—23a—15a da uzupełniającą część formy tyłu.

Na siatce przodu przedłużyć linię środka i odmierzyć na niej:

2—26 — zadecydowana długość sukienki od pasa do jej dołu = 60 cm,

26—26a — przedłużenie dołu sukienki = 1 cm (miara stała).

Z punktu 26 wyprowadzić prostą prostopadłą do linii środka przodu i odmierzyć na niej :

26—27 — szerokość dołu przodu sukienki nie poszerzonej w dole = szerokości formy w biodrach.

Sukienkę można w dole nieco rozszerzyć, przesuwając (jeżeli poszerzany był tył) punkt 27 na zewnątrz siatki, a wtedy:

19a—27a = 19a—27.

Połączenie punktów 18a—26a—27—19a daje uzupełniającą część formy przodu sukienki.

Zaszewkę na biust można przenieść z ramienia na szew boczny według opisu podanego przy bluzce luźnej na figurę z biustem.