Sukienka luźna nie odcinana

Formy sukienek uzyskuje się z form odpowiednich bluzek na figurę z biustem lub bez biustu, wciętych lub luźnych, gdyż te dwie części garderoby różnią się tylko długością szwu bocznego.

Długość sukienki może być dowolna, nie podano więc jej w procentach; najlepiej zmierzyć ją na figurze, od pasa (przewiązanie tasiemką) w dół i gdy już wiadomo, ile wynosi — o tę długość uzupełnić formę bluzki.

Sukienka luźna nie odcinana.

Rysunek. Sposób wykorzystania formy bluzki podstawowej luźnej lub lekko wciętej do wykonania formy sukienki nie odcinanej luźnej lub lekko wciętej
a — tył sukienki luźnej lub lekko wciętej na figurę bez biustu albo luźnej na figurę z biustem b — przód sukienki luźnej lub lekko wciętej na figurę bez biustu, c— przód sukienki luźnej na figurę z biustem.

Tył (rysunek a). W celu wykonania formy tyłu sukienki lekko rozszerzanej należy odmierzyć na przedłużonej linii środka tyłu formy bluzki luźnej:

2—16 — długość sukienki od pasa do dołu = np. 60 cm oraz na przedłużonej linii boku odmierzyć:

5—17 = 3—16 — linię wyznaczającą szew boczny tyłu.

W wypadku sukienki lekko wciętej odmierzyć na linii pasa:

7—7a — wcięcie w pasie = 1,5 cm (miara dowolna).

Punkty 16—17 połączyć lekkim łukiem, wyznaczając dół sukienki. Rozszerzenie sukienki dołem można zrobić większe niż to wynika z przedłużenia form bluzki, ale zawsze odcinek 5—17 powinien być równy odcinkowi 3—16.

Forma tyłu jest odpowiednia zarówno do sukienek na figury bez biustu, jak i z biustem.

• Przód sukienki na figurę bez biustu (rysunek b). Przy robieniu formy przodu postępuje się podobnie jak przy formie tyłu, przedłużając formę bluzki o zadecydowaną długość (w podanym przykładzie o 60 cm). W wypadku sukienki na figurę bez biustu — odmierzyć na przedłużonej linii przodu:

2a—18 — zadecydowana długość sukienki od pasa do jej dołu,

5—19 — linia wyznaczająca szew boczny przodu = sumie odcinków 5—7 i 2a—18.

Punkty 18—19 połączyć lekkim łukiem, wyznaczając dół przodu sukienki.

Rozszerzenie sukienki dołem można, jak i przy tyle, zrobić większe, niż to wynika z przedłużenia formy bluzki, ale zawsze rozszerzenie przodu powinno równać się rozszerzeniu tyłu, a odcinek 5—19 równać się sumie odcinków 5—7 i 2a —18.

Do sukienki lekko wciętej i rozszerzonej w dole odmierzyć na linii pasa:

7—7a — wcięcie w pasie = 1,5 cm (miara dowolna, równająca się wcięciu w tyle).

Linia 5—7a—19 wyznacza szew boczny przodu, a lekki łuk 18—19 — dół przodu sukienki.

• Przód sukienki na figurę z biustem (rysunek c). Postępuje się podobnie jak z tyłem, przedłużając formę przodu bluzki o zadecydowaną długość (w podanym przykładzie 60 cm). Do sukienki na figurę z biustem odmierzyć na przedłużonej linii środka przodu:

2a—20 — zadecydowaną długość sukienki od pasa do jej dołu, równą przedłużeniu tyłu,

5—21 — linia wyznaczająca szew boczny = sumie odcinków 5—7 i 2a—20.

Połączenie punktów 20—21 lekkim łukiem wyznacza dół sukienki.