Strój Kowboja – koszula

Strój Kowboja – koszula.

Który chłopiec nie zechciałby zostać kowbojem! Zaraz nasuwają się myśli o Dzikim Zachodzie, przygodach, odważnych wyczynach. A tak łatwo sprostać tym marzeniom, przynajmniej na jeden wieczór.

Strój kowboja to przede wszystkim dżinsy, kapelusz z szerokim rondem i obsuwający się na biodrach pas z zatkniętym zań koltem. Poza tym biała koszula i ciemniejsza kamizelka. Na szyi przewiązana barwna apaszka. Często w sklepach zabawkarskich można kupić pas z koltem i kapelusz, a same kapelusze bywają też w miejscach sprzedaży rekwizytów karnawałowych. W najgorszym razie można kupić „broń”, a resztę zrobić domowym sposobem.

Dżinsy ma prawie każdy chłopak, uatrakcyjnić je tylko trzeba naszyciem frędzli na zewnętrznych stronach nogawek. Frędzle te mogą być z naciętej dermy, jednobarwnej ceratki lub po prostu — od firanki. Sięgają od dołu nogawki do połowy uda.

Koszula kowboja. Białą koszulę też ma każdy chłopak. Jeśli nie ma, niech pożyczy koszulową bluzkę siostry. Jeżeli trzeba jednak uszyć robi się to następująco.

Rysunek. Przystosowanie form bluzki podstawowej do wykroju koszuli chłopięcej: a — połowa tyłu z zaznaczonym dodatkiem na środku tyłu na fałdkę lub wmarszczenie w karczek (zaznaczona linia odcięcia karczka oraz obniżenie pod karczkiem od strony pachy), b — połowa przodu z zaznaczonym dodatkiem na podłożenie poły pod zapięcie, zaznaczoną linią odcięcia karczka i obniżenia pod karczkiem od strony pachy oraz z zaznaczonymi wymiarami i umiejscowieniem kieszonki, c — rękaw, obok pliska do wykończenia rozporka i pojedynczy mankiet.

Koszulę kroi się na podstawie nieco zmodyfikowanej formy bluzki podstawowej. Zmodyfikowanie polega na obcięciu karczka w tyle i zrobieniu pod karczkiem fałdki lub zmarszczenia, dodaniu materiału na podwinięcie przodów pod zapięcie, skróceniu rękawa do mankieta, zrobieniu wykroju na mankiet i kołnierz koszulowy (może być krojony razem ze stójką — łatwiej uszyć) oraz na zrobieniu małych karczków z obu stron podkroju szyi w przodach.

Tył. Modyfikacja tyłu przebiega następująco. Od punktu 1 odmierzyć w dół:

1—1a — szerokość karczka w tyle = 4 cm (miara stała). Od punktu 1a wyprowadzić prostą równoległą do linii podkroju pachy 3—5, aż do przecięcia się z pod-krojem pachy i punkt przecięcia oznaczyć 12a. Jest to linia odcięcia karczka. Tylną część karczka będą ograniczały punkty 1—1a—12a—12—9—1.

Tył od karczka w dół ulega poszerzeniu. W tym celu od punktu la przedłużyć w lewo linię odcięcia karczka i odmierzyć na niej:

1a—1b — poszerzenie dołu równe 3 cm (miara stała).

To poszerzenie tyłu przeznacza się na fałdkę lub wmarszczenie w karczek. Od strony pachy należy obniżyć linię podcięcia dolnej części tyłu; w tym celu należy odmierzyć:

12a—12b — obniżenie dolnej części tyłu pod karczkiem = 1 cm (miara stała).

Łączy się punkt 12b z linią odcięcia karczka. Od punktu 1b wyprowadza się prostą równoległą do linii środka tyłu 1—2: wyznacza ona środek poszerzonego tyłu koszuli.

Dolną część tyłu koszuli ograniczają punkty 2b—1b—12b—5—7; oczywiście należy według potrzeby przedłużyć linię środka tyłu i linię boku w dół od linii pasa zaznaczonej punktami 2b—7.

Dół tyłu kroi się podwójnie raz, kładąc formę linią środka na złożeniu tkaniny (góra tyłu — patrz karczek).

Przód. Formę przodu modyfikuje się podobnie jak formę tyłu, a więc poszerza się poza linię środka przodu, ale nie na żadne zmarszczenia, tylko na podwinięcie poły na zapięcie. W tym celu od punktu 10 należy odmierzyć:

10—10a — poszerzenie pod zapięcie = 5 cm.

Od punktu 10a w dół przeprowadzić prostą równoległą do środka przodu, przetnie się ona z linią pasa w punkcie 2b.

Na ramieniu od punktu 14 w dół odmierzyć:

14—14a — szerokość karczka przodu równa szerokości karczka tyłu na pod-kroju pachy (czyli 14—14a przodu = 12—12a tyłu).

Od punktu 14a poprowadzić równoległą do szwu barkowego 14—8, będzie to linia, która przetnie się z podkrojem szyi w punkcie 8a. Linia 14a—8a jest linią odcięcia karczka w przodzie. Przednią część karczka będą wyznaczały punkty 14a— 14—8—8a—14a.

Od strony pachy obniżyć linię odcięcia dolnej części przodu; w tym celu należy odmierzyć:

14a—14b — obniżenie dolnej części przodu pod karczkiem = 1 cm (miara stała).

Dolną część przodu koszuli ograniczają punkty 7—5—14b—8a—10a—2b, z tym że należy według potrzeby przedłużyć w dół linię boku od punktu 7 i linię przodu poły od punktu 2b.

Dół przodu kroi się raz z podwójnie złożonej tkaniny (góra przodu p. karczek).

Rysunek. Części formy koszuli (bluzki koszulowej) z zaznaczonymi dodatkami na szwy i podłożenia: a — tył, b — przód, c — karczek połączony z pokazanym sposobem złączenia części tylnej z przednią, d — kieszonka, e — rękaw, f — mankiet, g — pliska pod rozporek w dole rękawa, h — kołnierz.

Karczek. Kroi się go po złożeniu form tyłu i przodu karczka. W tym celu do szwu barkowego 9—12 tyłu karczka przykłada się szew barkowy 8—14 przodu karczka i obie formy skleja się, na przykład taśmą samoprzylepną. Powstaje jedna wspólna forma obejmująca tył i przód karczka (rysunek c). W ten sposób unika się szwu barkowego. Karczek do męskiej koszuli kroi się dwa razy.

Kieszonka. Ma ona wymiary 6×6 cm i na podłożenie góry dodatek szerokości 2 cm (wymiary podane na rysunku d). Umieszcza się ją na lewej stronie przodu tak, by linia podłożenia góry kieszonki znajdowała się na linii podkroju pachy, a cała kieszonka oddalona była od najgłębszego wcięcia boku pachy o 3 cm.

Kołnierz. Kroi się według formy –  rysunek c, dwa razy z tkaniny i raz z materiału usztywniającego, na przykład z flizeliny.

Rękaw. Przystosowanie formy rękawa bluzki podstawowej do koszuli (bądź bluzki koszulowej) polega na jej zwężeniu w dole po 3 cm z każdej strony, zrobieniu rozporka w dole rękawa i zwiększeniu obniżenia tyłu rękawa u dołu, skróceniu rękawa o 3 cm ze względu na mankiet i wykrojeniu formy mankieta. Przystępując więc do modyfikacji należy podnieść linię dołu rękawa. W tym celu odmierzyć:

12—12a = 11—11a = 8—8a = 3 cm.

Przeprowadzić przez punkty 11a, 8a, 12a prostą; będzie to nowa linia dołu rękawa. W celu zwężenia dołu rękawa odmierzyć: .

11a—11b = 12a—12b = 3 cm i połączyć prostymi punkt 9 z punktem 11b oraz punkt 10 z punktem 12b.

Od punktu 8a odmierzyć w dół:

8a—8b — podłużenie tyłu rękawa w dole = 2 cm (miara stała dla rękawa bluzki koszulowej).

Połączyć punkty 11b—8b—12b linią równoległą do linii 11—22—12. Od punktu 8b w górę odmierzyć:

8b—8c — rozporek rękawa = 7 cm.

Formę rękawa bluzki koszulowej będą wyznaczały punkty 11b—9—10—12b— —8b—8c—8b—11b. Do tego trzeba wykroić pliskę do wykończenia rozporka i mankiet. Pliskę tę stanowi prostokącik tkaniny szerokości 4 cm i długości 10 cm. Kroi się ją 2 razy.

Mankiet. Jest to prostokąt tkaniny długości obwodu nadgarstka (lub miara dowolna) plus 4 cm na zapięcie i szerokości 10 cm. Mankiet nie będzie odwijany, lecz pojedynczy, a więc po uszyciu będzie miał wysokość 5 cm (rysunek f). Mankiet kroi się 2 razy.

Kolejność wykonania:

Rysunek. Kolejność przyszywania karczka do tyłu i przodu koszuli oraz pierwszy etap podwinięcia poły przed przyszyciem kołnierza.

1. Zmarszczyć dolną część tyłu lub na jego środku zamocować zakładkę.

2. Przyszyć karczek, jedną warstwę karczka położyć prawą stroną na prawą stronę tyłu, drugą warstwę przyłożyć do lewej strony tyłu, przeszyć, odwinąć obie części karczka do góry, zaprasować. Teraz przyszyć karczek do przodu: spodnią część karczka zszyć z przodem z jednej i drugiej strony przodu, zaprasować szew do góry, brzeg wierzchniej części karczka podwinąć, przykryć nim szew i przystębnować po wierzchu (rysunek a).

3. Wykonać podłożenie przodów: wzdłuż linii środka przodu, w odległości 1,5 cm od niego, odchylić na prawą stronę dodatek na podłożenie i wzdłuż pod-kroju szyi, w odległości 0,75 cm od niego przeszyć od brzegu do środka przodu; odwinąć na lewą stronę koszuli, brzeg podłożenia podszyć (rysunek b).

4. Uszyć kołnierz: spód i wierzch kołnierza położyć na siebie prawymi stronami do środka, na wierzchu położyć wkładkę z flizeliny, zszyć, wywrócić na prawą stronę.

5. Przyszyć kołnierz: położyć go na lewej stronie koszuli i do podkroju szyi przyszyć jedną jego część i wkładkę; brzeg drugiej części podchylić do wewnątrz, przykryć nim szew poprzedni i odstębnować. Końce kołnierza powinny sięgać linii środka przodu.

6. Zszyć boki koszuli, podwinąć dół.

7. Uszyć rękawy i wszyć je w kolejności jak w stroju góralki.

8. Wykończyć koszulę: zrobić dziurki, wszyć guziki w przodach i mankietach.