Siatka kroju

Siatka kroju.

Siatka kroju jest jakby rusztowaniem, na którym osadza się formę danej części odzieży. Badania antropometryczne wykazały, że sylwetka ludzka zachowuje określone proporcje, czyli że pomiędzy poszczególnymi pomiarami zachodzą określone zależności. Pozwala to na podstawie zdjętych miar obliczyć miary pochodne potrzebne do wykreślenia siatki kroju, na której oprze się sporządzenie formy (wykroju) danej części odzieży.

Posłużono się obliczaniem tych zależności w procentach. W  tablicach przedstawiających zestawienia miar potrzebnych do wykreślenia siatek kroju poszczególnych części odzieży podano konkretne proporcje pomiędzy miarami i obliczone w centymetrach wartości odcinków oraz oznaczenia tych odcinków na siatkach.

Każdą siatkę kroju najwygodniej wykreślać na kratkowanym papierze, gdyż łatwo na nim nanosić poszczególne miary (boki kratek mają zwykle po 0,5 cm), wykreślać poziome i pionowe linie, kąty proste itd. W razie braku dużych arkuszy kratkowanego papieru warto skleić kilka mniejszych, uważając, by linie wyznaczające kratki nie mijały się przy sklejaniu. Bok kratek na rysunkach w książce wynosi w naturze 5 cm.

Wartość procentu oblicza się mnożąc daną liczbę przez jego wielkość i dzieląc wynik przez 100, np. 22% od wzrostu, który wynosi 120 cm, oblicza się następująco:

Kolejność czynności prowadzących do sporządzenia siatki kroju, a następnie formy na figurę bez biustu pokazano na przykładzie form dla dziecka proporcjonalnego o wzroście 115 cm.

OGÓLNE UWAGI O KROJU.

Wyciąć wyrysowaną na siatce kroju formę. Przed przyłożeniem jej do tkaniny uświadomić sobie, które części garderoby muszą być wykrojone jeden raz, a które jego całość. Z tym wiąże się odpowiednie złożenie tkaniny do pojedynczego czy podwójnego krojenia. Warto też pamiętać, że niektóre tkaniny, zwłaszcza „z włoskiem”, dają inny efekt odblaskowy, jeżeli ułożone są w innym kierunku. Z takich tkanin wszystkie części muszą być wykrawane z tkaniny ułożonej jednakowo — albo z włosem, albo pod włos.

Trzeba też mieć na uwadze, że garderoba uszyta z nie dekatyzowanej tkaniny będzie się marszczyła na szwach po praniu lub zmoczeniu. Stąd wynika, że tkaniny kurczą się niejednakowo w szerokości i długości pod wpływem wilgoci, więc złączone szwem części wykrojone z niejednakowych kierunków tkaniny zbiegną się w różnym stopniu i jedna z nich będzie nabiegać w stosunku do drugiej. Bezpieczniej jest więc zawsze kroić wszystkie części po ułożeniu form w jednym kierunku tkaniny.

Krojąc należy pamiętać o dodaniu tkaniny na szwy, plisy, podłożenia itp. Formy przypina się szpilkami do tkaniny w celu unieruchomienia ich.