Rękaw do bluzki

Rękaw do bluzki.

Rękaw (rysunek).

Siatka kroju i kontury formy rękawa długiego bluzki podstawowej na figurę o wzroście 115 cm.

U góry arkusza papieru wykreślić kąt prosty z jedną przyprostokątną skierowaną w prawo, drugą w dół, wierzchołek kąta oznaczyć 1. Pionowa przyprostokątna stanowi linię długości rękawa, pozioma — linię wysokości główki. Od punktu 1 w dół odmierzyć:

1—2 — długość rękawa = 35% wzrostu = 40,3 cm.

1—3 — głębokość podkroju główki = 30% obwodu pachy (patrz: tablica) = 9,3 cm,

1—4 — długość rękawa do łokcia = 60% długości rękawa = 24,2 cm.

Prostopadle do linii 1—2 długości rękawa wykreślić:

— przez punkt 3 — linię głębokości podkroju główki (czyli głębokości pachy),

— przez punkt 4 — linię łokcia,

— przez punkt 2 — linię dołu.

Na linii wysokości główki odmierzyć:

1—5 — szerokość rękawa = 41% obwodu pachy = 12,7 cm.

Z punktu 5 w dół poprowadzić prostą równoległą do linii długości rękawa i na przecięciach oznaczyć:

— z linią głębokości pachy punkt 6,

— z linią łokcia punkt 7,

— z linią dołu rękawa punkt 8.

Na linii głębokości pachy odmierzyć:

3—9 — szerokość przedniej części spodu rękawa = 50% szerokości rękawa = 6,3 cm,

6—10 — szerokość tylnej części spodu rękawa = 50% szerokości rękawa = = 6,4 cm.

Z punktów 9 i 10 wykreślić prostopadłe do linii głębokości pachy i na przecięciach tych linii z linią dołu rękawa oznaczyć punkty 11 i 12.

Na linii wysokości główki oznaczyć punkt 13 w połowie odcinka 1—5 oraz punkt 14 w połowie odcinka 1—13. Od punktu 3 w górę odmierzyć:

3—15 — odległość przecięcia się przedniego podkroju główki z linią długości rękawa od linii głębokości pachy = 33,3% głębokości podkroju główki = 3,1 cm.

Połączyć prostą punkty 14—15 i w połowie powstałego odcinka oznaczyć punkt 16.

Od punktu 5 w dół odmierzyć:

5—17 — odległość przecięcia się tylnego podkroju główki z linią równoległą do linii długości rękawa od linii wysokości główki = 33,3% głębokości pachy = 3,1 cm.

Połączyć prostą punkt 17 z punktem 13 i w połowie powstałego odcinka oznaczyć punkt 18. Z punktu tego wyprowadzić prostą prostopadłą do 13—17 i odmierzyć na niej:

18—19 — odcinek pomocniczy = 1 cm (miara stała).

Na linii głębokości pachy odmierzyć:

10—20 — odcinek pomocniczy = 25% długości odcinka 6—10 = 1,6 cm.

Połączyć prostą punkty 17—20. W połowie odcinka 3—9 oznaczyć punkt pomocniczy 21. Na przedłużeniu linii 5—8 w dół odmierzyć:

8—22 — przedłużenie rękawa w dole = 1 cm (miara stała dla rękawów szerokich, nie zwężonych u dołu).

Kontury formy rękawa rysować od szwu przodu rękawa, czyli po prostej 11—9, po prostej 9—21, po łuku 21—15, po prostej 15—16, łagodnym łukiem 16—13 i 13—19—17, po prostej 17—20, 20—10, 10—12, łagodnym łukiem 12—22—2, po prostej 2—11.