Podstawowe wiadomości o dziewiarstwie

Podstawowe wiadomości o dziewiarstwie.

Zalety dzianiny wpłynęły na szczególnie szybki rozwój produkcji dziewiarskiej zarówno maszynowej, jak i ręcznej. Należy podkreślić, że dzianina ręczna ma te same cechy, co dzianina maszynowa, a różni się od niej jedynie odmiennym sposobem wytwarzania. Z dzianiny ręcznej można – teoretycznie biorąc – wykonywać wszelkie wyroby, a mianowicie odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci wraz z nieodzownymi dodatkami (czapki, rękawiczki, skarpetki itp.), a także drobiazgi przydatne w gospodarstwie domowym.

Zaletą dzianiny wykonanej na drutach i szydełkiem jest łatwość indywidualnego modelowania, pełne wykorzystanie surowca i możliwość powtórnego przerobu.

Robótki ręczne mogą pożytecznie i przyjemnie wypełniać wolne chwile, a jednocześnie stać się skromnym, lecz pewnym środkiem utrzymania.

Słownictwo.

W dziewiarstwie ręcznym powinno obowiązywać ogólnie zrozumiałe słownictwo techniczne. Używanie kilku nazw dla określenia jednej i tej samej czynności utrudnia naukę i wytwarza zbyteczny chaos. Typowym przykładem jest nie uzgodnione dotychczas określenie oznaczające rozpoczęcie roboty na drutach i szydełku. Nawinąć, narzucić czy nabrać tak zwane oczka? W czasopismach, a również i w podręcznikach podane są różne określenia.

To samo dotyczy nazwy „splot” czy ,,ścieg”. Należy wiedzieć, że dzianinę się splata i wobec tego nazwa splot jest logicznie uzasadniona.

Oddzielne zagadnienie to słownictwo techniczne wyrazów pochodzących z języków obcych, które mimo znajomości tych języków nie zawsze można „odczytać”, szczególnie gdy chodzi o skróty.

Udostępnienie tych wiadomości, choćby w niewielkim zakresie, jest potrzebne i celowe z uwagi na importowane czasopisma zagraniczne, z których korzystają kobiety zainteresowane dziewiarstwem ręcznym.

Skróty i określenia techniczne.

o. — oczko
g – gram
p. – prawe
dag – dekagram
l. – lewe
cm – centymetr

Znaki °° °° oznaczają, że motyw zawarty między kropkami należy powtarzać tyle razy, ile podane jest w nawiasie.

Znaki *–* oznaczają początek i koniec motywu, który powtarza się do końca rzędu.

Dzianie – czynność polegająca na splataniu nitki w tzw. oczka.

Dzianina — wyrób wykonany na drutach, szydełku, widełkach itp.

Jersey – nazwa splotu podstawowego.

Nawinąć – czynność polegająca na nawinięciu nitki na drut.

Schemat – wzór rysunku splotu.

Oczko – splot nitki

Dobrać — uzupełnić ogólną liczbę oczek o jedno lub kilka oczek w linii poziomej.

Przerzut – oczko zdjąć bez przerabiania; oczko następne przerobione na prawo i przesunięte przez poprzednio zdjęte.

Przerzut podwójny — oczko zdjąć bez przerabiania, a dwa następne przerobić razem na prawo i wtedy przeciągnąć przez oczko poprzednio zdjęte.

Zamknąć oczko – zmniejszyć o jedno oczko (znaczy to samo, co zakończyć); wykonuje się w ten sam sposób, jak przerzut.

Zgubić oczko – wyłączyć z pracy oczko w dzianinie, to znaczy spuścić je z drutu na ustaloną liczbę rzędów (tak jak powstają oczka spuszczone w pończosze).

Oczko prawe – splot nitki w prawo.

Oczko lewe – splot nitki w lewo.

Oczko kolorowe – oczko przerobione z innego koloru włóczki na tle podstawowym lub haftowane na wykonanych oczkach.

Oczko tkane — oczko zdjęte z drutu bez przerabiania; nitkę pozostawić po prawej lub lewej stronie roboty.

Oczko ażurowe (zasadnicze) — oczko powstałe przez przerobienie dwóch oczek razem i narzucenie nitki na drut.

Oczko brzegowe – pierwsze i ostatnie oczko, jakie się znajduje na drucie.

Narzut – nitkę narzucić na drut pomiędzy dwoma oczkami, to znaczy po przerobieniu oczka i przed następnym oczkiem.