Majteczki z nogawką

Majteczki z nogawką.

Są to majteczki nieco luźniejsze od fig.

Rysunek. Siatka kroju i kontury formy majteczek z nogawką na figurę o wzroście 115 cm, obwodzie bioder 66 cm, obwodzie pasa 57 cm.

U góry dłuższego boku prostokątnego arkusza papieru, niżej niż 3 cm od krawędzi arkusza, oznaczyć punkt 1 i spuścić z niego prostą pionową. Będzie to linia boku. Oznaczyć na niej:

1—2 — długość majteczek = 16% wzrostu = 18,4 cm.

Przez punkty 1 i 2 przeprowadzić proste poziome, prostopadłe do linii boku: przez punkt 1 — linię pasa,

przez punkt 2 — linię głębokości podkroju kroku.

Na linii pasa w obie strony od punktu 1 odmierzyć:

1—3 — szerokość przodu w pasie = 25% obwodu pasa plus 2 cm = 16,2 cm,

1—4 — szerokość tyłu w pasie = 25% obwodu pasa plus 2 cm = 16,2 cm.

Na linii podkroju kroku odmierzyć:

2—5 — szerokość majteczek ku przodowi = 27% obwodu bioder = 17,8 cm,

2—6 — szerokość majteczek ku tyłowi = 32% obwodu bioder = 21,1 cm,

5—7 — szerokość podkroju kroku w przodzie = 6% obwodu bioder = 4 cm,

6—8 — szerokość podkroju kroku w tyle = 8% obwodu bioder = 5,3 cm.

Z punktu 7 i z punktu 8 spuścić prostopadłe do linii podkroju kroku i odmierzyć na nich:

7—9 — długość nogawki, np. 4 cm (miara dowolna),

8—10 = 7—9.

Od punktu 2 na linii boku odmierzyć :

2—2a — skrócenie nogawki, np. 2 cm (miara dowolna).

Połączyć łukiem wklęsłym punkty 9—2a—10 i na nim odmierzyć:

9—11 — zwężenie nogawki = 2 cm,

10—12 = 9—11.

Poprowadzić przez punkty 6—4 prostą i odmierzyć na niej:

6—13 = 6—8 — odcinek pomocniczy,

4—4a — podwyższenie tyłu = 2 cm (miara stała).

Połączyć punkty 5—3 prostą i odmierzyć na niej:

5—14 = 5—7 odcinek pomocniczy.

Na powstałej siatce kroju rysuje się kontury formy po prostych 1—4a, 4a—13, łącząc łukiem wklęsłym punkty 13—8, po prostej 8—12, łukiem wklęsłym punkty 12—12a—11, po prostej 11—7, łącząc łukiem wklęsłym punkty 7—14 oraz po prostej 14—3.