Kołnierz do bluzki

Kołnierz do bluzki.

Kołnierze (rysunek). Do odzieży szytej na podstawie przedstawionych wyżej form tyłu, przodu i rękawa bluzki podstawowej na figurę bez biustu, jak i ich modyfikacji omówionych dalej, można stosować różne kołnierze, których formy trzeba umieć wykreślić.

Rysunek. Modelowanie form kołnierzy: a — kołnierz bebe, b — kołnierz sportowy, c — kołnierz koszulowy.

Kołnierz bebe (płasko wykładany). Formę płasko wykładanych kołnierzy dowolnego kształtu, np. bebe (z zaokrąglonymi końcami) modeluje się na podstawie górnych części form przodu i tyłu bluzki podstawowej. Nakłada się je na siebie w części barkowej tak, by ich linie szwów barkowych od strony podkroju szyi stykały się, a od strony podkroju pachy nasunięte były 3 cm na siebie.

Na tak połączonych formach rysuje się zamierzony kształt kołnierza. Szerokość z tyłu wynosi najczęściej 6—7 cm. Jest to forma połowy kołnierza (rysunek a).

Kołnierz sportowy, inaczej angielski (rysunek b). Formę kołnierza sportowego wykreśla się następująco. Wykreślić kąt prosty, oznaczając jego wierzchołek 1.

Odmierzyć:

1—2 — podkrój tyłu kołnierza = 4 cm (miara stała),

2—3 — szerokość kołnierza z tyłu, miara dowolna, najczęściej 6—7 cm,

2—4 — konstrukcyjna długość połowy kołnierza = 50% obwodu szyi.

Z punktu 4 wyprowadzić prostopadłą do odcinka 2—4 i odmierzyć na niej.

4—5 — szerokość kołnierza z przodu, miara dowolna, np. 6 cm.

Kontury formy kołnierza sportowego rysować po prostej 5—4, łagodnym lukiem wklęsłym 4—2 Gest to podkrój od strony szyi), po prostej 2—3 oraz łącząc punkt 3 z punktem 5 lukiem równoległym do podkroju szyi (łuku 2—4). Jest to forma połowy kołnierza (rys. 1 lb).

Kołnierz koszulowy uproszczony, tj. krojony łącznie ze stójką (rysunek c). Wykreślić linię poziomą i oznaczyć na niej punkt 1 oraz odmierzyć:

1—2 — połowa długości kołnierza = 50% obwodu szyi plus 1 cm.

Przez punkt 1 poprowadzić prostopadłą do linii długości kołnierza i oznaczyć na niej:

1—3 — podwyższenie podkroju szyi w tyle =1,5 cm (miara stała),

3—4 — szerokość wierzchu kołnierza z tyłu = 3—4 cm (miara dowolna),

3—5 — szerokość stójki w tyle kołnierza = 2,5 cm (miara stała).

Przez punkt 2 poprowadzić prostą prostopadłą do długości kołnierza i oznaczyć na tej prostej:

2—6 — szerokość wierzchu kołnierza w przodzie = szerokości kołnierza z tyłu plus 0,5 do 1 cm (można regulować zależnie od mody),

2—7 — szerokość stójki kołnierza w przodzie = szerokości stójki kołnierza w tyle = 2,5 cm.

W połowie odcinka 2—7 oznaczyć punkt 8, wyprowadzić z niego prostopadłą i odmierzyć na niej:

8—9 — szerokość naddatku na zapięcie = szerokości dodatku na zapięcie w formie przodu bluzki (np. 1,5 cm).

Kontury formy połowy kołnierza koszulowego rysować, łącząc punkty 3—2 łagodnym lukiem, 2—9 wypukłym łukiem, 9—7—5 łagodnym łukiem, 5—4 po prostej, 4—6 łagodnym łukiem, przedłużając ten łuk przez punkt 6a i łącząc go z punktem 2. Długość odcinka 6—6a wpływa na wyostrzenie i długość szpiców kołnierza i zależna jest od mody (najczęściej wynosi 1 cm).