Kapciuszki

Kapciuszki.

Często jako uzupełnienie jakiegoś stroju potrzebne są trepki czy kapciuszki w odpowiednim kolorze. Jeżeli trudno je znaleźć w sklepie lub jeżeli nie chce się wydawać na nie pieniędzy, a ma się w domu zbędne kawałki tkaniny czy filcu — można je uszyć samemu.

Miarę zdejmuje się stawiając stopę w skarpetce na kawałku papieru i obrysowując ją ołówkiem dookoła. Następnie mierzy się jej długość i szerokość (rysunek).

Rysunek. Siatka kroju i kontury formy kapciuszka na stopę długości 20 cm i szerokości 8 cm: a — wierzch, b — podeszwa, c — wierzch i podeszwa z zaznaczonym przerywaną linią dodatkiem na szwy oraz z pokazanym miejscem złożenia materiału.

Po obrysowaniu stopy wykreśla się siatkę kroju oraz formę podeszwy i wierzchu kapciuszków.

Za przykład wzięto stopę długości 20 cm i szerokości 8 cm.

Wierzch. Rysuje się kąt prosty z wierzchołkiem 1 zwróconym w stronę lewego górnego rogu arkusza papieru. Pozioma przyprostokątna będzie linią długości wierzchu formy, pionowa — linią szerokości wierzchu. Na linii długości odmierzyć:

1—2 — długość wierzchu = długość stopy = 20 cm.

Na linii szerokości odmierzyć:

1—3 — szerokość wierzchu = szerokość stopy = 8 cm

Wykreślić prostokąt, w którym:

3—4 = 1—2,

2—4 = 1—3.

Na odcinku 1—2 odmierzyć:

2—5 — zamierzona odległość od noska kapciuszka do brzegu wycięcia, np. 7 cm.

Na odcinku 2—4 odmierzyć:

2—6 — zaszewka = 1 cm (miara stała).

Na linii szerokości odmierzyć:

3—7 — wysokość zatyłka = 50% szerokości wierzchu plus 1,5 cm = 4,5 cm plus 1,5 = 5,5 cm.

Z punktu 4 wyprowadzić dwusieczną kąta prostego 3—4—6 i odmierzyć na niej:

4—8 odcinek — pomocniczy = 4 cm (miara stała).

Na linii 3—4 odmierzyć:

4—9 = 4—2.

Formę wierzchu kapciuszka rysuje się, łącząc punkty 5—2 i 2—6 prostymi, punkty 6—8—9 łukiem wypukłym, punkty 9—3 i 3—7 prostymi oraz punkty 7—5 krzywą modelującą wycięcie kapciuszka.

Podeszwa (rysunek b). Narysować kąt prosty i oznaczyć jego wierzchołek 1. Pozioma przyprostokątna będzie linią długości podeszwy, pionowa zaś linią szerokości podeszwy. Na linii długości odmierzyć:

1—2 — długość podeszwy = długości stopy — 20 cm.

Na linii szerokości odmierzyć:

1—3 — szerokość stopy = szerokość podeszwy = 8 cm.

Z punktu 3 przeprowadzić prostą prostopadłą do linii szerokości, a z punktu 2 prostą prostopadłą do linii długości i oznaczyć punkt przecięcia 4. Powstał prostokąt 1—2—4—3. Z każdego z wierzchołków wyprowadzić dwusieczne kątów prostych i odmierzyć na nich po kolei:

1—1a — odcinek pomocniczy = 1,5 cm (miara stała),

2—2a — odcinek pomocniczy = 1.5 cm (miara stała),

4—4a — odcinek pomocniczy = 2 cm (miara stała),

3—3a — odcinek pomocniczy = 1,5 cm (miara stała).

Na linii 1—2 odmierzyć:

1—5 = 1—3.

Na linii 3—4 odmierzyć:

3—6 = 1—3.

Połączyć punkty 5—6 prostą i odmierzyć na niej:

5—5a = 1 cm,

6—6a = 0,5 cm.

Formę podeszwy kapciuszka uzyskuje się łącząc punkty 1a—5a prostą, 5a—2a łukiem wypukłym sięgającym linii 1—2, 2a—4a łukiem wypukłym sięgającym linii 2—4, 4a—6a łukiem wypukłym sięgającym linii 3—4, 6a—3a linią prostą, 3a—1a łukiem wypukłym sięgającym prostej 1—3.

Do formy dodać zapas na szwy (rysunek c).

Kroić wierzch cztery razy ze złożonej po linii 1—2 tkaniny (dwie części na wierzchy obu kopciuszków i dwie części na podszewkę). Podeszwę kroi się cztery razy jeżeli ma być z tej samej tkaniny co wierzch, albo dwa razy — z grubszej.

Kolejność wykonania:

1. Złożyć zaszewkę w wierzchu i podszewce wierzchniej części kapciuszka tak, by znajdowała się po lewej stronie tkaniny.

2. Złożyć wierzch z podszewką prawymi stronami do siebie, sfastrygować po linii wycięcia kapciuszka i zszyć.

3. Zszyć jednym szwem linię zatyłka, nie obcinać nadmiaru szwu, lecz go rozchylić na obie strony, zaprasować i podszyć, by się nie ściągał (nadmiar tkaniny w szwie usztywni zatyłek).

4. Zszyć wierzch z podeszwą, wywrócić całość na prawą stronę i przeszyć brzeg wierzchu po linii wycięcia kapciuszka.