Bluzka wcięta

Bluzka wcięta. Na bluzkę wciętą opracowuje się formę tyłu i przodu.

Tył. Formę tyłu bluzki wciętej (rysunek a) rysuje się na siatce kroju, której konstrukcję opisano wcześniej z uwzględnieniem oczywiście odpowiednich wymiarów, zmniejszając jednak szerokość tyłu do 20% obwodu klatki piersiowej (14,2 cm). Na gotowej siatce wprowadza się zmiany polegające na oznaczeniu cięć.

Rysunek. Siatka kroju i kontury formy bluzki wciętej na figurę z biustem o wzroście 140 cm i obwodzie gorsu 73 cm — na tle siatki kroju: a — tył (również na bluzkę wciętą na figurę bez biustu), b — przód.

W związku z tym na linii pasa 2—7 należy odmierzyć:

7—16 — szerokość wcięcia na boku = 20% różnicy między obwodami klatki piersiowej i pasa = 1,8 cm,

2—17 — odległość zaszewki od środka tyłu = 10% obwodu pasa = 6,2 cm,

17—18 — szerokość zaszewki w pasie = 30% różnicy między obwodem klatki piersiowej i pasa = 2,7 cm.

W połowie odcinka 17—18 oznaczyć punkt 19 i przeprowadzić przez ten punkt prostą prostopadłą przecinającą linię pasa. Na linii tej odmierzyć:

19—20 — długość zaszewki od pasa w górę = 7% wzrostu = 9,8 cm,

19—21 — długość zaszewki od pasa w dół = 8% wzrostu = 11,2 cm. Połączenie punktów 14—1, 1—9, 9—11—12, 12—13, 13—5, 5—16—15a oraz 15a—14 daje kontury formy, punktów zaś 17—20—18—21—17 — kontury zaszewki.

Formę tyłu bluzki wciętej do talii uzyska się, wykorzystując siatkę kroju tyłu do linii pasa, czyli łącząc punkty 2—17—18—16, a resztę odrzucając.

Przód. Formę przodu bluzki wciętej na figurę z biustem (rysunek b) wykreśla się na siatce, której konstrukcja opisana jest wcześniej, zmniejszając luzy bluzki przez pomniejszenie szerokości przodu do 22% obwodu gorsu (16,1 cm). Na gotowej siatce wprowadza się zmiany polegające na zaznaczeniu wcięć, w związku z czym na linii pasa należy odmierzyć:

7—20 — szerokość wcięcia na boku = 20% różnicy między obwodami klatki piersiowej i pasa =1,8 cm.

Z punktu 2a wyprowadzić linię przedłużenia przodu równoległą do linii pasa, odległą od niej o 2 cm, i odmierzyć na niej:

2a—21 — odległość zaszewki od środka przodu = 10% obwodu pasa = 6,2 cm,

21—22 — szerokość zaszewki w pasie = 30% różnicy między obwodami klatki piersiowej i pasa = 2,7 cm.

W połowie odcinka 21—22 oznaczyć punkt 23 i przez ten punkt przeprowadzić prostą prostopadłą przecinającą linię przedłużenia przodu 2a—22 i na tej prostej prostopadłej odmierzyć:

23—24 — długość zaszewki od linii przedłużenia przodu w górę = 7% wzrostu = 9,8 cm,

23—25 — długość zaszewki od linii przedłużenia przodu w dół = 5% wzrostu = 7 cm.

Połączenie punktów 18a—2a—2—3—10, 10—11—8, 8—14, 14—16a, 16a— —15a, 15a—17, 17—12—5, 5—20—19a, 19a—18a daje kontury formy przodu, punktów zaś 21—24—22—25—21 — kontury zaszewki.

Formę przodu bluzki wciętej do talii uzyska się wykorzystując siatkę kroju przodu do linii pasa, z uwzględnieniem przedłużenia przodu, czyli łącząc punkty 2a—21—22—20, a resztę odrzucając. Zaszewkę ramienną można przerzucić na szew boczny w sposób podany przy bluzce luźnej.