Bluzka podstawowa na figurę bez biustu

Bluzka podstawowa na figurę bez biustu.

Tył (rysunek ab). W górnej lewej ćwiartce arkusza papieru, z którego ma być sporządzona forma, oznaczyć punkt 1. Z niego wyprowadzić w prawo i w dół dwie przyprostokątne. Przyprostokątna pionowa będzie stanowiła linię środka tyłu, pozioma zaś — linię pomocniczą szyi.

Rysunek. Siatka kroju i kontury formy bluzki luźnej na figurę bez biustu o wzroście 115 cm: a — tył, b — przód.

Na linii środka tyłu odmierzyć od punktu 1 w dół:

1—2 — długość stanu = 22% wzrostu = 25,3 cm.

1—3 — głębokość pachy = 16% sumy obwodu klatki piersiowej i długości stanu = 14 cm.

W prawo od linii środka tyłu wykreślić dwie prostopadłe do niej linie poziome:

— z punktu 2 — linię pasa,

— z punktu 3 — linię głębokości pachy.

Na linii pachy odmierzyć:

3—4 — szerokość tyłu = 22% obwodu klatki piersiowej = 13,6 cm (dla bluzki bliżej ciała szerokość tyłu = 19% obwodu klatki piersiowej),

4—5 — szerokość pachy = 7% obwodu klatki piersiowej =4,3 cm. Prostopadle do linii głębokości pachy wykreślić:

— z punktu 4 w górę — linię szerokości tyłu i na przecięciu jej z linią pomocniczą szyi oznaczyć punkt 6,

— z punktu 5 w dół — linię boku i na przecięciu jej z linią pasa oznaczyć punkt 7.

Od punktu 1 w prawo, na pomocniczej linii szyi, odmierzyć:

1—8 — szerokość szyi = 8% obwodu klatki piersiowej = 5 cm.

Z punktu 8 wykreślić w górę krótką prostopadłą i odmierzyć na niej:

8—9 — wysokość podkroju szyi = 33,3% szerokości szyi =1,7 cm.

Na linii szerokości tyłu od punktu 4 w górę odmierzyć:

4—10 — odcinek pomocniczy podkroju pachy = 20% głębokości pachy =2,8 cm oraz od punktu 6 w dół odmierzyć:

6—11 — odcinek pomocniczy obniżenia stawu barkowego w tyle = 10% głębokości pachy = 1,4 cm.

Z punktu 9 przez punkt 11 wykreślić prostą i odmierzyć na niej:

9—12 — długość szwu barkowego = 25% sumy długości stanu i szerokości tyłu = 9,8 cm.

Z punktu 10 wykreślić w prawo prostopadłą do 4—10 i odmierzyć na niej:

10—13 — odcinek pomocniczy podkroju pachy = 1 cm (miara stała dla ubiorów lekkich).

Dotąd została wykreślona siatka kroju tyłu bluzki do pasa. Przeważnie jednak nosi się bluzki dłuższe, na siatce kroju bluzki trzeba więc oznaczyć długość bluzki dłuższej. W podanym przykładzie wzięto przeciętną długość bluzki do spodni, wynoszącą 37% wzrostu, oznaczając:

1—14 — długość bluzki = 37 % wzrostu = 42,6 cm.

Z punktu 14 w prawo, prostopadle do linii środka tyłu, wykreślić linię dołu bluzki. Z punktu 7 przedłużyć linię boku do przecięcia z linią dołu, oznaczając punkt przecięcia 15. Z punktu 15 odmierzyć:

15—15a — poszerzenie dołu tyłu bluzki od strony boku = 2 cm (lub 25% różnicy obwodów klatki piersiowej i bioder, dzięki czemu odcinek 14—15 = 25% obwodu bioder).

Na skonstruowanej w powyższy sposób siatce kroju rysuje się kontury formy tyłu bluzki łącząc punkty 14—1 po prostej, 1—9 łukiem wklęsłym, 9—12 po prostej, 12—13 i 13—5 leciutkimi łukami, 5—15a prostą, 15a—14 również prostą.

Przód (rysunek b). Z prawej strony arkusza papieru, z którego ma być sporządzona forma, narysować linię pionową — będzie to linia konstrukcyjna środka przodu. Oznaczyć w jej górnej części punkt 1 i w górę od niego odmierzyć:

1—1a — podwyższenie przodu =3% obwodu klatki piersiowej =1,9 cm, oraz w dół odmierzyć

1—2 — długość stanu = 22% wzrostu = 25,3 cm,

1—3 — głębokość pachy =16% sumy długości stanu i obwodu klatki piersiowej = 14 cm.

Od linii środka przodu wykreślić w lewo trzy prostopadłe do niej linie poziome:

— z punktu la — linię pomocniczą szyi,

— z punktu 2 — linię pasa,

— z punktu 3 — linię głębokości pachy.

Od punktu 3 w lewo odmierzyć na linii głębokości pachy:

3—4 — szerokość przodu = 23% obwodu klatki piersiowej = 14,3 cm (dla bluzki bliżej ciała szerokość przodu = 21% obwodu klatki piersiowej),

4—5 — szerokość pachy = 7% obwodu klatki piersiowej = 4,3 cm.

Od linii głębokości pachy prostopadle do niej wykreślić:

— z punktu 4 w górę — linię szerokości przodu i na przecięciu jej z linią pomocniczą szyi oznaczyć punkt 6,

— z punktu 5 w dół — linię boku i na przecięciu jej z linią pasa oznaczyć punkt 7. Na linii pomocniczej szyi la—6 odmierzyć z punktu la w lewo:

1a—8 — szerokość szyi = 10% obwodu klatki piersiowej = 6,2 cm.

Z punktu 8 prostopadle w dół odmierzyć:

8—9 — głębokość podkroju szyi = 8% obwodu klatki piersiowej = 5 cm.

Z punktu 9 wykreślić prostopadłą do 8—9 i odmierzyć na niej:

9—10 — szerokość podkroju szyi u dołu =8% obwodu klatki piersiowej = 5 cm.

Z punktu 9 wykreślić dwusieczną kąta prostego 8—9—10 i na niej odmierzyć:

9—11 — pomocniczy odcinek podkroju szyi = 50% szerokości szyi = 3,1 cm. Na linii szerokości przodu od punktu 4 w górę odmierzyć:

4—12 — pomocniczy odcinek do podkroju pachy = 20% głębokości pachy = 2,8 cm

oraz z punktu 6 w dół odmierzyć:

6—13 — pomocniczy odcinek obniżenia szwu barkowego w przodzie = 20% głębokości pachy = 2,8 cm.

Z punktu 8 przez punkt 13 przeprowadzić prostą i odmierzyć na niej:

8—14 — długość szwu barkowego z przodu równą długości szwu barkowego z tyłu minus 0,5 cm = 9,3 cm.

Z punktu 10 przez punkt 2 wykreślić linię środka przodu i na niej od punktu 2 w dół odmierzyć:

2—2a — przedłużenie przodu = 1 cm (miara stała).

Dla bluzki dłuższej niż do linii pasa trzeba uzupełnić siatkę o odległości od pasa do dołu bluzki, w tym celu odmierzając na przedłużonej konstrukcji linii środka przodu całą zamierzoną długość bluzki:

1—15 — długość bluzki do spodni = 37% wzrostu = 42,6 cm.

Z punktu 15 wyprowadzić w lewo prostopadłą do linii konstrukcyjnej środka przodu (1—15) — będzie to linia dołu bluzki.

Z punktu 7 przedłużyć linię boku w dół do przecięcia z linią dołu i oznaczyć punkt przecięcia 16. Od punktu 16 odmierzyć:

16—16a — poszerzenie dołu przodu bluzki od strony boku = 2 cm (lub 25% różnicy obwodów klatki piersiowej i bioder).

Przedłużyć prostą 10—2 w dół aż do przecięcia z linią dołu i punkt przecięcia oznaczyć 17. Od punktu tego odmierzyć 1 cm na dalszym przedłużeniu tej linii i oznaczyć punkt 17a:

17—17a — przedłużenie przodu o 1 cm (miara stała).

Na powstałej siatce kroju rysuje się kontury formy przodu bluzki podstawowej, łącząc punkty 17a—10 po prostej, 10—11—8 łukiem wklęsłym, 8—14 prostą, 14—12 lekkim łukiem, 12—5 łukiem, 5—16a prostą i 16a—17a bardzo lekkim łukiem.

Jeżeli chcemy uszyć bluzkę lub górę sukienki do talii, wykorzystujemy tylko górne części form: tyłu do punktów 2—7, przodu do punktów 7—2a, jak wskazują linie kreskowane na rysunku.