Bluzka luźna podstawowa na figurę z biustem

Bluzka luźna podstawowa na figurę z biustem.

Bluzka luźna (rysunek). Na bluzkę luźną dla dziewcząt z biustem inaczej opracowuje się tylko formę przodu (w stosunku do form na figurę bez biustu); pozostałe opracowuje się bez zmian, jak dla figur bez biustu, pozostawiając tylko odpowiednie wymiary.

Dla dziewcząt z biustem opracowano w książce formy na wzrost 140 cm i obwód gorsu 73 cm.

Rysunek. Siatka kroju i kontury formy przodu bluzki podstawowej luźnej na figurę z biustem (tył taki sam jak w bluzce podstawowej luźnej na figurę bez biustu) o wzroście 140 cm, obwodzie gorsu 73 cm i obwodzie bioder 77 cm: a — siatka kroju i kontury formy połowy bluzki z zaszewką gorsową na ramieniu, b — sposób przeniesienia zaszewki gorsowej z ramienia na szew boczny (rozciąć wzdłuż linii 14a—16, przesunąć część pachową formy aż do połączenia się brzegów likwidowanej zaszewki ramiennej).

Przód. Wykreślić prostą pionową i oznaczyć na niej u góry punkt 1. Linia ta to linia konstrukcyjna środka przodu. Odmierzyć na niej:

1—2 — długość stanu = 23% wzrostu = 32,2 cm,

1—3  — głębokość pachy = 16% sumy długości stanu i obwodu klatki piersiowej = 16,7 cm,

1—1a — podwyższenie przodu = 3% obwodu klatki piersiowej — 2,2 cm.

Od linii środka przodu wykreślić w lewo trzy prostopadłe do niej linie poziome:

— z punktu 1a — pomocniczą linię szyi,

— z punktu 2 — linię pasa,

— z punktu 3 — linię głębokości pachy.

Od punktu 3 w lewo odmierzyć na wykreślonej linii:

3—4 — szerokość przodu = 23% obwodu gorsu = 16,6 cm,

4—5 — szerokość pachy = 7% obwodu klatki piersiowej = 5,1 cm.

Od linii głębokości pachy prostopadle do niej wykreślić:

— z punktu 4 w górę — linię szerokości przodu i na przecięciu jej z linią pomocniczą szyi oznaczyć punkt 6,

— z punktu 5 w dół — linię boku i na przecięciu jej z linią pasa oznaczyć punkt 7.

Na pomocniczej linii szyi 1a—6 odmierzyć z punktu la w lewo:

1a—8 — szerokość szyi = szerokości podkroju szyi = 8% obwodu klatki piersiowej = 5,8 cm.

Z punktu 8 prostopadle w dół odmierzyć:

8—9 — głębokość podkroju szyi = 8% obwodu klatki piersiowej = 5,8 cm.

Z punktu 9 wykreślić prostopadłą do środka przodu i na przecięciu z nią oznaczyć punkt 10.

Z punktu 9 wykreślić dwusieczną powstałego kąta prostego i odmierzyć:

9—11 — pomocniczy odcinek podkroju szyi = 50% szerokości podkroju szyi  = 2,9 cm.

Na linii szerokości przodu 4—6 odmierzyć:

4—12 — odcinek pomocniczy do podkroju pachy = 20% głębokości pachy = = 3,4 cm.

6—13 — obniżenie szwu barkowego w przodzie = 20% głębokości podkroju pachy = 3,4 cm.

Z punktu 8 wykreślić prostą do punktu 13 (linia barku) i odmierzyć na niej:

8—14 — odległość zaszewki od szyi = 3 cm (miara stała),

14—15 — szerokość zaszewki na szwie barkowym = różnicy obwodu gorsu i obwodu klatki piersiowej = 2 cm.

Na linii głębokości pachy 3—5 odmierzyć:

3—16 — odległość dołu zaszewki od środka przodu = 10% obwodu gorsu  = 7,3 cm.

Połączyć prostą punkty 14—16 i odmierzyć na niej:

16—16a — podwyższenie końca zaszewki = 1 cm (miara stała).

Z punktu 16a wykreślić prostą przechodzącą przez punkt 15 i odmierzyć na niej odcinek 16a—15a równy odcinkowi 16a—14; odcinek 15—15a będzie stanowił wyrównanie długości boków zaszewki.

Z punktu 15a wykreślić prostą przechodzącą przez punkt 13 i odmierzyć na niej:

15a—17 — dopełnienie długości szwu barkowego w przodzie = długości szwu barkowego w tyle minus 1 cm i minus długość odcinka 8—14 przodu (czyli 3 cm) = 8 cm.

Od punktu 2 w dół odmierzyć stałe przedłużenie przodu 2—2a = 2 cm.

Jest to siatka konstrukcyjna bluzki do pasa. Dla bluzki dłuższej niż do talii trzeba uzupełnić siatkę o odległość od pasa do dołu bluzki. W tym celu odmierzyć na linii środka przodu całą zamierzoną długość bluzki, czyli:

1—18 — długość bluzki do spodni = 37% wzrostu = 51,1 cm,

18—18a — przedłużenie przodu = 1 cm (miara stała).

Z punktu 18 wyprowadzić w lewo prostą prostopadłą do linii środka przodu, będzie to linia dołu bluzki.

Z punktu 7 przedłużyć linię w dół do przecięcia z linią dołu bluzki i oznaczyć przecięcie 19. Od punktu 19 po linii dołu odmierzyć w lewo:

19—19a — poszerzenie dołu przodu bluzki od strony boku = 2 cm (lub 25% różnicy obwodów gorsu i bioder).

Na powstałej siatce kroju rysuje się kontury formy połowy przodu bluzki luźnej na figurę z biustem: po prostej 18a—10, łukiem 10—11—8,prostymi 8—14, 14—16a, 16a—15a, 15a—17, łagodnym łukiem 17—12 i dalej 12—5, prostą 5—19a i następnie bardzo lekkim łukiem 19a—18a.

Powstała forma przodu bluzki ma zaszewkę gorsową na ramieniu. Zaszewkę tę można w łatwy sposób przerzucić na szew boczny, odpowiednio modyfikując formę (rysunek b – c). W tym celu należy wybrać na szwie bocznym punkt 14a w dowolnej odległości od pachy (najczęściej wynosi to 4 cm) i przeciąć formę po linii 14a—16. Następnie część pachową formy przesunąć tak, by brzegi likwidowanej zaszewki gorsowej na ramieniu pokryły się ze sobą, a punkty 15a i 14 spotkały się, co da rozwarcie 14a—16—14b pod pachą (rysunek c). Na prostej pomiędzy punktami 14b—16 odmierzyć 16—16b = 5 cm. Połączyć punkty 14a—16b—14b; da to zaszewkę gorsową boczną.

W taki sam sposób zaszewkę gorsową można przerzucać na dowolną wysokość szwu bocznego (np. tuż nad pasem) we wszystkich rodzajach bluzek i sukienek. Jest to zarazem najprostsze modelowanie podstawowej formy kroju przodu.